Friday, March 16, 2007

Rettferdige er vi i Jesus!

Du kan ikke tro, å, men kjære så hør:
Vår Gud har sin sønn ikke skånet.
Kom hit, kom til korset, se Frelseren dør,
Foraktet, forlatt og forhånet.
Han sonet all verdens misgjerning.

Når blodet da virket så kraftig hos Gud
At han lot seg evig forsone,
Og derfor alene vil ta deg til brud
Og gi deg den himmelske krone,
Så la du deg dermed òg nøye!

Ja, blodet som rant, det har runnet for deg.
Gud godtok det offer han brakte.
Det gjelder for alle, for deg som for meg.
For oss var det døden han smakte.
Rettferdige er vi i Jesus.

Så søk da alene hos Kristus din ro,
for der eg du trygg i all fare!
Bli liten, bli barn, bli enfoldig og tro,
Bli èn blant de synderes skare
Som kun vet at takke og love!

1 comment:

Guro said...

Gralla me blogg.. endelig he du åg fått deg det=)
ska bli kjekt å fulla m innpå her..
Denne sangen e utrulig fine, me et fint budskap..